SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Namysłowie i całym powiecie namysłowskim

W jaki sposób powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony speed test w Namysłowie - test szybkości łącza internetowego?

Aby przeprowadzić prawidłowo speed test w Namysłowie, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

 1. Upewnij się, że nie korzystasz z sieci Wi-Fi - połączenie kablowe zawsze zapewnia bardziej stabilne połączenie internetowe niż sieć bezprzewodowa.
 2. Zamknij wszystkie programy i aplikacje działające w tle na Twoim urządzeniu, aby uniknąć wpływu na wyniki testu.
 3. Przejdź do strony internetowej, która oferuje test szybkości, na przykład Speedtest.net, Testmy.net, Fast.com lub inne.
 4. Wybierz serwer, który znajduje się w pobliżu Namysłowa lub w Twojej okolicy - pamiętaj, że im bliżej serweru, tym mniejsze opóźnienia.
 5. Rozpocznij test i poczekaj, aż zostanie on przeprowadzony - test może potrwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od wybranej usługi i prędkości łącza internetowego.
 6. Sprawdź wyniki testu - wyniki powinny zawierać informacje o prędkości pobierania i wysyłania danych oraz opóźnieniach.
 7. Powtórz test kilka razy, aby uzyskać dokładniejsze wyniki - pamiętaj, że wyniki testów szybkości internetu mogą być różne w zależności od obciążenia sieci i innych czynników.

Ważne jest, aby wykonać test kilka razy w ciągu dnia i w różnych porach, aby uzyskać dokładniejsze wyniki i wiedzieć, jak szybko działa Twoje łącze internetowe w Namysłowie.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Namysłowie?

Test szybkości internetu w Namysłowie może przydać się w wielu sytuacjach, na przykład:

 1. Podczas wyboru dostawcy internetu - test szybkości pozwoli sprawdzić, jakie prędkości oferuje dany dostawca w danym miejscu.
 2. Podczas oceny jakości łącza internetowego - test szybkości pozwoli ocenić, czy Twoje łącze działa zgodnie z oczekiwaniami i czy zapewnia odpowiednie prędkości pobierania i wysyłania danych.
 3. Podczas rozwiązywania problemów z łączem internetowym - test szybkości pozwoli sprawdzić, czy problemy z łączem wynikają z niskiej prędkości pobierania lub wysyłania danych, czy z innego powodu.
 4. Podczas dostosowywania ustawień routera lub łącza internetowego - test szybkości pozwoli sprawdzić, jak zmiany wpływają na prędkość internetu.

Ogólnie rzecz biorąc, test szybkości internetu w Namysłowie może pomóc w ocenie jakości łącza internetowego oraz w wyborze najlepszego planu i dostawcy usług internetowych.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Namysłowie?

Odpowiednio wykonany speed test w Namysłowie pozwoli uzyskać informacje na temat:

 1. Szybkości pobierania danych (download) - określa prędkość, z jaką możesz pobierać dane z internetu. Wyrażana jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).
 2. Szybkości wysyłania danych (upload) - określa prędkość, z jaką możesz wysyłać dane do internetu. Wyrażana jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).
 3. Ping - czas, jaki zajmuje przesłanie sygnału z Twojego urządzenia do serwera i z powrotem. Mierzony jest w milisekundach (ms) i wpływa na jakość połączenia w czasie rzeczywistym, taką jak rozmowy głosowe lub gry online.
 4. Jitter - zmienna opóźnienia między przesyłanymi pakietami danych, mierzona w milisekundach (ms). Im wyższy jitter, tym większa zmienność opóźnień, co może wpłynąć na jakość połączenia w czasie rzeczywistym.

Dane te są istotne dla oceny jakości łącza internetowego i wyboru najlepszego planu oraz dostawcy usług internetowych w Namysłowie.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, czyli download, to prędkość, z jaką dane (np. pliki, strony internetowe, filmy) są pobierane z internetu Airmax na Twój komputer lub inny urządzenie. Wyrażana jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).

 1. Szybsze pobieranie plików: Im wyższa szybkość pobierania danych, tym szybciej możesz pobrać pliki z internetu, takie jak filmy, gry, muzyka, dokumenty, zdjęcia itp.
 2. Płynne oglądanie filmów i strumieniowanie: Szybka szybkość pobierania danych umożliwia oglądanie filmów i programów telewizyjnych online bez przerywania i buforowania, co jest szczególnie ważne w przypadku transmisji na żywo.
 3. Szybsze ładowanie stron internetowych: Im szybciej ładowane są strony internetowe, tym mniej czasu spędzasz na czekaniu na załadowanie się kolejnych stron.
 4. Lepsza jakość rozmów głosowych i wideo: Wysoka szybkość pobierania danych pozwala na płynne prowadzenie rozmów głosowych i wideo, bez przerywania i opóźnień.
 5. Lepsza wydajność gier online: Wysoka szybkość pobierania danych jest również ważna w przypadku gier online, ponieważ umożliwia szybsze pobieranie aktualizacji gier i zmniejsza opóźnienia podczas gry, co może mieć wpływ na jakość rozgrywki.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych ma wiele korzyści, w tym:

 1. Szybsze pobieranie plików: Im wyższa szybkość pobierania danych, tym szybciej możesz pobrać pliki z internetu, takie jak filmy, gry, muzyka, dokumenty, zdjęcia itp.
 2. Płynne oglądanie filmów i strumieniowanie: Szybka szybkość pobierania danych umożliwia oglądanie filmów i programów telewizyjnych online bez przerywania i buforowania, co jest szczególnie ważne w przypadku transmisji na żywo.
 3. Szybsze ładowanie stron internetowych: Im szybciej ładowane są strony internetowe, tym mniej czasu spędzasz na czekaniu na załadowanie się kolejnych stron.
 4. Lepsza jakość rozmów głosowych i wideo: Wysoka szybkość pobierania danych pozwala na płynne prowadzenie rozmów głosowych i wideo, bez przerywania i opóźnień.
 5. Lepsza wydajność gier online: Wysoka szybkość pobierania danych jest również ważna w przypadku gier online, ponieważ umożliwia szybsze pobieranie aktualizacji gier i zmniejsza opóźnienia podczas gry, co może mieć wpływ na jakość rozgrywki.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, czyli upload, to prędkość, z jaką dane są przesyłane z Twojego komputera lub innego urządzenia do internetu. Wyrażana jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).

Szybkość wysyłania danych jest szczególnie istotna, gdy korzystasz z usług, które wymagają wysyłania danych, takich jak wysyłanie plików, prowadzenie wideokonferencji, streamowanie lub udostępnianie treści w chmurze. Im wyższa szybkość wysyłania danych, tym szybciej dane są przesyłane, co oznacza, że czas oczekiwania na załadowanie stron internetowych, wysyłanie plików lub prowadzenie rozmów wideo jest krótszy.

Szybkość wysyłania danych często jest mniejsza niż szybkość pobierania danych, co oznacza, że możesz szybciej pobierać niż wysyłać dane. Jednak w przypadku korzystania z usług, które wymagają wysyłania dużych plików lub przesyłania dużej ilości danych, szybkość wysyłania danych staje się równie ważna jak szybkość pobierania danych.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Namysłowie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter (zmienność opóźnienia) to miara niestabilności opóźnień w transporcie pakietów sieciowych. Oznacza to, że jitter informuje nas o zmienności czasu, który upływa między wysłaniem a otrzymaniem pakietów. Innymi słowy, jitter mówi nam, jak bardzo wahają się opóźnienia w transporcie pakietów w sieci.

W przypadku przesyłania danych przez sieć, pakiet może zostać opóźniony lub "zagubiony" z różnych powodów, takich jak przeciążenie sieci lub niska jakość połączenia. Gdy opóźnienie pakietów zmienia się w sposób niestabilny, powoduje to jitter. Wysoki jitter może prowadzić do trudności w przesyłaniu danych, takich jak problemy z jakością dźwięku lub obrazu w przypadku połączeń wideo, zakłócenia lub gubienie dźwięku podczas rozmów telefonicznych lub opóźnienia w grach online.

Zmienność opóźnienia jest szczególnie ważna w przypadku aplikacji wymagających szybkiego i stabilnego przesyłania danych, takich jak transmisje wideo na żywo, połączenia VoIP lub gry online. Im niższy jest jitter, tym bardziej stabilne są opóźnienia w transporcie pakietów, co prowadzi do lepszej jakości połączenia i mniejszej ilości problemów z przesyłaniem danych.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Ping to miara czasu, jaki upływa między wysłaniem a otrzymaniem pakietu w sieci. Ping jest miarą opóźnienia i informuje nas o czasie, jaki potrzebny jest, aby dane dotarły z jednego punktu w sieci do drugiego.

Podczas testowania łącza internetowego, ping informuje nas o opóźnieniu, które występuje w sieci między naszym urządzeniem a serwerem testowym. Oznacza to, że im wyższy jest czas odpowiedzi (ping), tym dłużej trwa przesyłanie danych między dwoma punktami w sieci.

W praktyce, wysokie wartości ping mogą prowadzić do opóźnień podczas przeglądania stron internetowych, pobierania plików lub przesyłania strumieni multimedialnych. Gry online, wymagające szybkich i dokładnych odpowiedzi, mogą również ucierpieć na skutek wysokiego pingu. Wysokie opóźnienia mogą wynikać z różnych czynników, takich jak zator sieci, przeciążenie serwera lub niskiej jakości połączenie.

Warto jednak zauważyć, że ping nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jakość połączenia internetowego. Szybkość pobierania i wysyłania danych, a także jitter, czyli niestabilność opóźnień, są równie ważne dla stabilności i wydajności łącza internetowego.

Czy wyniki speed testu w Namysłowie są prawdziwe?

Wyniki testów szybkości łącza internetowego w Namysłowie lub w innych miejscach mogą być prawdziwe pod warunkiem, że test zostanie przeprowadzony w sposób odpowiedni i z użyciem odpowiedniego narzędzia.

Do przeprowadzenia dokładnego testu należy wybrać wiarygodną stronę internetową lub aplikację, która oferuje testowanie prędkości łącza internetowego. Warto pamiętać, że wyniki testów zależą od wielu czynników, takich jak obciążenie sieci, rodzaj łącza, jakość sprzętu i wiele innych.

W przypadku testowania prędkości łącza internetowego w Namysłowie lub w innych miejscach, należy upewnić się, że test jest przeprowadzany w stabilnych warunkach sieciowych. Najlepiej wykonać test podczas ciszy sieciowej, tj. w godzinach, gdy nikt inny nie korzysta z łącza internetowego, aby uniknąć przeciążenia sieci.

Należy również pamiętać, że testy szybkości łącza internetowego mogą nie zawsze dokładnie odzwierciedlać rzeczywistą szybkość łącza, a wyniki testu powinny być traktowane jedynie jako wskazówka, a nie jako ostateczna diagnoza. Jeśli użytkownik zauważa problemy z jakością połączenia internetowego, najlepiej skontaktować się z dostawcą usług internetowych, który może dokładnie zbadać problem i pomóc w jego rozwiązaniu.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - dlatego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, ponieważ co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik testu.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać tylko karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone też inne sprzęty (np. konsola) - też trzeba je odłączyć.

Speedomat Namysłów - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Namysłowa

4.8/5.0 - ilość ocen: 1688

"Mój ulubiony test prędkości, przyjazny interface "

Patryk / 2023-06-19

"Dokładny i niezawodny speed test, polecam go swoim znajomym "

Sebastian / 2023-05-30

Dołącz recenzję


© 2024